Wednesday, August 13, 2014

Happy 2nd Birthday, Games of Fashion !!!


Happy 2nd Birthday to my lovely blog!
I am so happy that I first started this, because Games of Fashion helped me to discover not only my personal style, but also myself!
And of course, big THANKS to my amazing, stylsh and adorable mother who is my everlasting insiparion! And also to my loving father who always helps me achieve my dreams!

*****

Честит втори рожден ден на обичния ми блог!
Толкова много се радвам, че се реших да започна да водя този витруален дневник, защото Games of Fashion ми помогна да открия не само собствения си стил, но и самата себе си!
И, разбира се, огромно Благодаря на моята невероятна, стилна и чаровна майка, която винаги ще бъде моето най-голямо вдъхновение! Както и на любящия ми баща, който винаги ми помага да осъществявам мечтите си.


Big thanks to my Love for the amazing photos!
 

Thursday, July 31, 2014

Edgy Cuts


During our one week stop from travelling this summer, I got a chance to stop by H&M sale and pick a few clothes! Summer sales are one of the best things during hot days. Can you even believe how cheap you can get some clothes that were far more expensive say three months ago. Great feeling! 
And being a fashion blogger, I have the habit to explore clothes - fabric, colors, stitches, manufacture - which I believe is a very important quality during shopping. So having all this in mind, I got my eye on this edgy skirt with a leather details months ago when it was far more expensive than the price I paid now.
I am sure all of you know the amazing feeling you get when something so fortunate happens :D
Waiting for the sales is always a risk... you may miss the right color or the right number, but if you are a lucky you may get a great deal!
Wish you all an amazing weekend :)

*****

По веме на една от почивките между пътуванията ни това лято, имах възможността да се отбия до разпродажбата в магазина на H&M и да видя какво ще си харесам. Летните разпродажби са едно от най-хубавите неща по време на горещите дни. Можете ли изобщо да повярвате колко евтино може да се купят неща, които са били много по-скъпи преди, да речем, три месеца. Страхотнито усещание!
Като моден блгър, имам навика да изследвам дрехите преди да ги купя - матрията, цветовете, шевовете, нивото на производство - качество, което смятам за много ценно по време на пазаруване. Имайки всичко това предвид, си бях харесала тази пола с интересна кройка и кожени кантове още преди месеци, когато цента й беше много по-висока от тази, на която я закупих сега. Сигурна съм, че всички познавате страхотното чувство, което ви обвзема, когато нещо подобно се случи.
Чакането на разпродажбите винаги крие риск... възможно е да изпуснете правилния цвят или подходящия номер, но с малко късмет, можете да улучите страхотна сделка!
Пожелавам ви весел и приятен уийкенд :)

  
Skirt: H&M
Top: Bershka
Bag: Motivi
Sneakers: H&M

Friday, July 18, 2014

Traveller


Our filled with travelling summer continues and the next stop is our favourite Black Sea!
So these days I am busy packing and planning! I am so excited!
After that The Boyfriend and I have planned visiting a few more beautiful destinations for a few days vacations. But still the top of the cake are the ten days that we are going to spend in the home of these year's World Cup Champion - Germany!
I just love to live in a suitcase... makes everything soo exciting!
Btw, I finally found my perfect sack bag and I looooove it!

*****

Нашето изпълнено с пътуване лято продължава и следващата ни спирка е любимото Черно море!
За това тези дни съм заета предимно с опаковане и плануване! Много се вълнувам!
След това с приятелят ми сме намислили още няколко прекрасни дестинации за кратка ваканция. Но черешка на тортата остават десетте дни, които ще прекараме в шампиона на Световното първенство по футбол - Германия!
Страшно много ми харесва да "живея в куфар"... прави нещата много по-вълнуваши!
Между другото, най-после открих своята перфектна чанта тип торба и я обоважам!

Shirt: OVS
Shorts: Orsay
Bag: Motivi
Scarf: H&M
Sneakers: H&M